Nieuwbouw

09/09/2016: OPENING NIEUWBOUW

Vrijdag 9 september 2016 werd het nieuwe schoolgebouw van het GO! Atheneum Brakel De Feniks officieel geopend. Het werd een aangename avond in een schitterend kader met boeiende sprekers! De Shoxx-dansschool demonstreerde leuke danspasjes terwijl een jazzbandje zorgde voor een sfeervolle muzikale omkadering! Marleen De Smet, bedenker van de schoolnaam “De Feniks”, gaf meer uitleg hoe ze aan deze naam kwam. Klik hier om te weten hoe Marleen op “De Feniks” kwam.

17/06/2016: AFBRAAK C-PAVILJOEN en D-PAVILJOEN

02/05/2016: AFWERKING

12/01/2016: GEVELSTEEN

Elke dag wordt er hard gewerkt en de werken vlotten goed!

 

01/12/2015: GEVELSTEEN

Ondertussen zijn ze al begonnen met de gevelsteen. Het gebouw staat in de stellingen en begint vorm te krijgen!

 

29/09/2015: METSELWERKEN

De metselwerken schieten goed op!

24/08/2015: VLOERPLAAT

De vloerplaat is klaar en binnenkort beginnen de metselwerken.

30/06/2015: KLAARMAKEN BOUWWERF

De werkmannen zijn begonnen aan het klaarmaken van de bouwwerf!

04/06/2015: AFBRAAK B-PAVILJOEN

Deze week zijn ze begonnen aan de afbraak van het B-paviljoen. De werken schieten goed op!

22/05/2015: AFBRAAK A-PAVILJOEN

15/01/2015: BEGIN AFBRAAKWERKEN (ter voorbereiding van de nieuwbouw)

De opslagplaats van het werkmateriaal werd afgebroken, daar zal een sanitaire unit geplaatst worden in een latere fase.

19/11/2014: TIJDLIJN VAN ONS PROJECT

De komende weken zal het fietsenrek definitief ter hoogte van het atelier geplaatst worden. De toegang via de schoolpoort Kasteelstraat zal dan geschrapt worden en verplaatst worden naar de Wielendaalstraat vanaf maandag 5 januari 2015.

  • September 2014 – februari 2015: voorbereiden werkzaamheden op onze campus (eigen beheer).
  • 9 februari – 13 februari 2015 (week voor krokusvakantie): plaatsing van modulaire units, oplevering 13 februari. Periode waarin we de veiligheid van personeel en leerlingen nauw moeten bewaken door de aanwezigheid van zware kranen (nodig voor het plaatsen van de containers) op onze speelplaats en oprit ernaar toe.
  • 1 maart 2015: start afbraakwerken, klaarleggen bouwzone.
  • 1 juni 2015: vermoedelijke start metselwerken.
  • 30 juni 2016: oplevering fase 1 (nieuwbouw).
  • Oktober 2016: oplevering fase 2 (overdekte speelplaats tegen turnzaal)

Ons project heeft door een openbare heraanbesteding een kleine achterstand van een paar maanden opgelopen. Aangezien wij gaan bouwen op de plaats waar momenteel de aftandse paviljoenen staan, dienen we eerst tijdelijke huisvesting te voorzien. De modulaire units (containers) worden geplaatst op de speelplaats in de week voor de krokusvakantie. De burelen, gevestigd in het paviljoen kant Kasteelstraat, verhuizen tijdelijk naar een container in onze open groene tuin. Daardoor zijn we nu bezig met een aantal voorbereidende werken: aanleg en vergroting parking, verplaatsing fietsenrek.

Vanaf maart starten dan de afbraakwerken van de eerste twee paviljoenen. De andere gebouwen blijven voorlopig staan zodat we over genoeg klaslokalen kunnen blijven beschikken wat zeker nodig is gezien de historische groei van het aantal leerlingen. De afbraak hiervan volgt in een later fase (medio 2016).

De oplevering van de eerste fase van onze bouwproject (het hoofdgebouw ter hoogte van Kasteelstraat met 2 verdiepingen) staat gepland voor juni 2016. In deze nieuwbouw zijn 12 klaslokalen opgenomen die zullen voorzien worden van de nieuwste technische snufjes: smartboarden en TV-toestellen die via bluetooth zullen verbonden worden met laptops of tablets. We wachten trouwens hiervoor niet op onze nieuwbouw om reeds nu al volop in te zetten op de onderwijsvernieuwing: we bouwen momenteel een multimedialokaal om tot een FCL- klas (Future Classroom Lab). Binnen de FCL krijgen onze leerlingen de kans om hun sterktes te ontplooien. De grote innovatie bestaat erin, dat in het klaslokaal verschillende eilanden worden gemaakt, waar leerlingen individueel of in groep werken, maar dan helemaal op eigen tempo en aan een eigen project. We stappen af van het frontale lesgeven en richten ons op competentiegericht onderwijs. De meest ideale manier om onze leerlingen voor te bereiden op het huidige voortgezet onderwijs.

De tweede fase van ons nieuwbouwproject bestaat erin een luifel aan te bouwen aan onze turnzaal waardoor een overdekte speelplaats in verschillende trapsgewijze niveaus zal ontstaan.

In een laatste fase wordt onze speelplaats omgevormd tot een multifunctioneel sportveld waarvan onze sportieve leerlingen kunnen gebruik maken tijdens de pauzes.


VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Vooreerst worden er modulaire units geplaatst. Deze units worden geleverd door de firma Jan Snel. Meer info over deze onderneming vindt u op hun website: www.jansnel.com.

Het is uiteraard onze bedoeling dat onze leerlingen minimale hinder ondervinden tijdens deze werkzaamheden. Zo zullen wij ervoor zorgen dat onze leerkrachten over dezelfde applicaties (beamer, internet, …) blijven beschikken als vóór de werkzaamheden.

PRE-FASE: HALF AUGUSTUS 2014
Half augustus zal het administratief blok, momenteel in paviljoen A, verhuizen naar hun unit.  Daar, waar momenteel het fietsenrek staat, zal deze unit geplaatst worden. Het is de bedoeling dat de directie, het secretariaat en de leraarskamer vanaf 1 september 2014 in deze unit zal worden gehuisvest.

 PAVILJOEN A
 FIETSENREK

FASE 1: EIND OKTOBER 2014
De paviljoenen A en B worden afgebroken eind oktober evenals de toiletten en de opslagplaats voor het werkmateriaal achteraan op onze speelplaats. In deze eerste fase blijven de paviljoenen C en D behouden.  Het A-paviljoen wordt vervangen door een unit op de plaats van het fietsenrek (zie pre-fase). Om het verlies van het B-paviljoen op te vangen, wordt er een unit geplaatst op de speelplaats met 5 klaslokalen. Er komt ook een sanitaire unit en deze zal worden geplaatst waar momenteel de opslagplaats voor het werkmateriaal is.

TOILETTEN
OPSLAGPLAATS WERKMATERIAAL

NETWERK LIERDE
KTA Brakel geeft Gunther De Geeter belangrijke uitdagingen

Lierdenaar Gunther De Geeter, kersvers directeur KTA Brakel, is boordevol energie om de visie van zijn gemeenschapsschool in onze regio de volle aandacht te geven. Gunther De Geeter, geboren en getogen Brakelaar, maar ondertussen reeds enkele jaren wonende te Lierde staat voor grote uitdagingen. Niet enkel op pedagogisch vlak staat er in het KTA Brakel heel wat te veranderen. De faam van de school die zeer sterk staat in haar wetenschappelijke richtingen wil hij verder als troef uitspelen en uiteraard hierdoor het aantal leerlingen zien stijgen. In het KTA Brakel lopen nu 230 tieners.

De langverwachte nieuwbouw is een feit. De oude paviljoenen dateren van 1948 en waren toen een snelle oplossing om de school van voldoende klaslokalen te voorzien. Ook al werden deze gebouwen steeds goed onderhouden, toch voldoen ze vandaag niet meer aan de huidige energievereisten. De nieuwbouw grenst aan de Kasteelstraat en zal over 10 klaslokalen, een labo, een lerarenkamer, een secretariaat, een polyvalente ruimte en sanitaire voorzieningen beschikken. Alle klassen beschikken over alle faciliteiten die een school vandaag en morgen nodig heeft: digitale leerborden, internet, aangepast meubilair, projectmogelijkheden etc. Het gebouw zal daarenboven perfect in harmonie zijn met de groene zones die zich op de Campus De Rijdtmeersen bevinden.

De nieuwbouw beschikt immers over een aantrekkelijk design bestaande uit twee bouwlagen waarbij de klaslokalen op de eerste en tweede verdieping met elkaar verbonden zijn via een atrium. Op het gelijkvloers bevinden zich de administratieve diensten en een polyvalent lokaal dat enerzijds mogelijkheden laat voor het ‘nieuwe’ leren zoals de organisatie van (grote) projecten, anderzijds laat het ook ruimte voor onder meer culturele manifestaties. De bouw verloopt in 2 fasen waarbij in een eerste fase 2 paviljoenen verwijderd worden. In de tweede fase verdwijnen vervolgens de 2 andere paviljoenen.

Naast de modulaire units zijn er nog uitwijkmogelijkheden naar de N-blok (recent gebouw recht tegenover het schoolrestaurant), naar het hoofdgebouw waar zich momenteel de labo’s bevinden, alsook de turnzaal die zowel door de leerlingen van het secundair als die van de basisschool gebruikt wordt.

Het secretariaat, de lerarenkamer en de directieruimte zullen eveneens ondergebracht worden in modulaire units. De werken starten eind 2014.