ICT

ICT-ONDERWIJS

Ons Atheneum erkent de meerwaarde van ICT-ondersteuning van het onderwijs. Jongeren komen dagelijks in contact met ICT-toepassingen, zodat de school hen daarin wegwijs moet maken en hen er vlot mee moet leren werken. Onze ICT-invulling beperkt zich niet tot het gebruik van de ICT-lokalen, maar steunt daarnaast op de volgende twee pijlers.

1) Het online leerplatform Smartschool
Smartschool is een online leerplatform dat veel toepassingen aanbiedt. Elke school kiest zelf welke onderdelen van Smartschool ze gebruikt. Wij gaan ver in het gebruik ervan, omdat dat voor leerlingen, ouders en leerkrachten een duidelijke meerwaarde biedt:

Leerlingen
– een berichtensysteem (communicatie met medeleerlingen en leerkrachten)
– digitale leeromgevingen voor de vakken
– actuele organisatorische mededelingen van de school
– beheer van eigen documenten
– digitale schoolagenda, ingevuld door de leerkrachten

Ouders
– zicht op de digitale leeromgeving van hun zoon/dochter
– op de hoogte van organisatorische wijzigingen
– opvolgen van de agenda en taken/toetsen van hun zoon/dochter

Samen met de didactische en administratieve voordelen voor de leerkrachten draagt dit systeem ertoe bij dat alle actoren van ons onderwijs steeds op de hoogte zijn van wat op onze school gebeurt en hoe zij van dag tot dag georganiseerd wordt.

2) Smartborden
Beamers zijn al lang in het onderwijs ingeburgerd, en de meeste van onze lokalen zijn ermee uitgerust. Er zijn echter nieuwe didactische mogelijkheden dankzij Smartborden. Dat zijn digitale schoolborden met beamers, die interactieve werkvormen (online of met aparte programma’s) en gevarieerdere lessen mogelijk maken. Deze borden zijn helaas niet goedkoop, waardoor we ze niet in elke klas kunnen installeren. Op dit moment hebben we er desondanks al twee en dat aantal zal ongetwijfeld nog stijgen.