Tips

EXAMENTIPS

1. Maak al je cursussen in orde voor de examenperiode begint. Neem desnoods kopies van een klasgenoot. Vraag tijdens de laatste lessen nog eens aan elke leerkracht welke leerstof je nu precies moet kennen.

2. Maak op voorhand een goede studieplanning. Stel een realistisch werkschema op, met begin- en einduur van je studieperiodes, pauzes en herhalingsmomenten. Als je tijdig studeert, vermindert de negatieve stress!

3. Lees om te beginnen de inhoudstafel van je handboeken. De structuur van de cursus kennen is heel nuttig. Je kan de inhoud beter plaatsen en het helpt je verbanden te leggen tussen de verschillende onderdelen.

4. Lees voor je leert. Neem je cursus door, maak een duidelijke samenvatting en leg verbanden tussen de grote lijnen. Daarna kan je de details instuderen. Je kent je stof beter als je ze meer dan eens bekijkt!

5. Studeer niet te eentonig. Probeer gevarieerde manieren uit. Lees eens hardop, schrijf wat samenvattingen, onderlijn kernzaken of kleur belangrijke dingen. Gebruik de studiemethode die je het meest efficiënt vindt. Zo onthoud en verwerk je de leerstof het makkelijkst.

6. Zitpijn aan de billen? Zet je bureaustoel aan de kant. Studeer verder terwijl je even door de kamer wandelt. Of werk even op je bed of op een andere stoel. Comfortabele alternatieven zijn een kniestoel, een zitbal of een balansstoel.

7. Ondervraag jezelf regelmatig. Zo controleer je of je vorderingen maakt. Schrijf vragen op kleine papiertjes en trek er af en toe eentje uit. Of doe alsof elke titel van de inhoudstafel een theorievraag is. Als je ze kunt beantwoorden, stelt dit je gerust. Denk regelmatig aan wat je allemaal al kent om positief te blijven.

8. Tijd voor ontspanning! Las regelmatig korte pauzes in, want ontspanning is even belangrijk als studeren. Je hoeft geen schuldgevoelens te hebben als je pauzes neemt, zelfs al heb je misschien nog niet veel gedaan. Beweging, buitenlucht en relaxatie geven net extra energie. Neem zeker ontspanning tussen je laatste studieperiode en het slapengaan.

9. Zorg dat je voldoende slaapt, liefst ’s nachts. Heb je meer aan nachtelijke studieperiodes? Slaap dan genoeg doorheen de dag. Een goede nachtrust houdt je fit en alert. Dan kan je ontspannen en geconcentreerd aan het werk. Als je te vermoeid bent, kan je minder goed studeren, onthouden en denken.

10. Let op je gezondheid. Regelmatig gezond en evenwichtig eten is noodzakelijk. Fruit bevordert je concentratie. Koffie, thee, alcohol en sigaretten takelen je geheugen af, dus keep off. Verzorg je lichaam. Een goede conditie verhoogt de zuurstoftoevoer naar je hersenen. Laat ze ademen!

11. Te lang achter je bureau zitten heeft dromen en piekeren tot gevolg. Heb je daar veel last van? Neem af en toe een “droom- of pieker”-pauze. Want onefficiënt blijven voortstuderen heeft geen zin. Zoek een rustig droomplekje, of zorg voor een speciale droom- of piekerstoel.

12. Gemakkelijk afgeleid? Richt je studeerkamer sober in. Zorg dat je bureau leeg is, enkel gevuld met studiemateriaal. Ban al je hobbyspullen en vrijetijdsattributen uit je studieomgeving. En steek je gsm ook maar even in de onderste schuif.

13. Neem regelmatig contact op met je vrienden. Jezelf isoleren van de wereld is not done. Bel eens met je klasgenoten en medestudenten. Praat wel over leuke dingen, nieuwtjes of hobby’s. Vermijd gesprekken over examens en niet-slagen, die maken je alleen maar ongerust en zenuwachtig.

14. Wees op de hoogte van de praktische examenregeling en het type examen: mondeling, schriftelijk, open boek of multiple choice. Stem je studeerstrategie af op de examens. Achterhaal of de leerkracht bij meerkeuzevragen punten aftrekt voor foute antwoorden. Indien niet, kan je berekend gokken. Je kan natuurlijk ook goed studeren en gewoon zeker zijn van de juiste antwoorden.

15. Studeren doe je vooral voor jezelf. Je ouders willen dat je goede resultaten haalt voor jouw goed. Het is niet leuk om ’s zomers te moeten studeren of om te bissen. Wil het zelf echt goed doen. Extra motivaties als een reisje, nieuwe kleding of een ticket voor Rock Werchter helpen altijd.

16. Neem de tijd om alle examenvragen aandachtig te lezen voor je begint. Noteer onmiddellijk wat kleine dingen die je al weet. Schrijf formules en definities die je nog snel uit het hoofd geleerd hebt meteen op je kladblad.

17. Maak een onderscheid tussen hoofdzaken en details. Schrijf zoveel mogelijk op. Hoe meer je opschrijft, hoe groter de kans dat er iets goeds tussen staat. Overdrijf wel niet, de leerkracht wil geen kopie van de cursus zien. Schrijf alleen dingen op die in verband staan met de vraag.

18. Verdeel je examentijd zo goed mogelijk over de verschillende vragen. Sta niet te lang stil bij een vraag. Als je na vijf minuten diep nadenken het antwoord nog niet weet, ga dan verder. Op het einde kan je opengelaten vragen rustig herbekijken. Misschien schiet het antwoord je nog wel te binnen.

19. Lees je examen grondig na! Hoe saai het ook is of hoe snel je ook naar buiten wil, het is belangrijk. Herlees en controleer alle vragen en antwoorden. Check of alles ingevuld is en of je schrijffouten gemaakt hebt.

20. Blijf rustig tijdens je examen. Panikeer niet als je iets niet weet. Probeer piekergedachten van je af te schuiven en werk geconcentreerd verder. Laat je vooraf ook niet opnaaien door straffe verhalen van oudere leerlingen. Als je goed gestudeerd hebt, breng je dat aartsmoeilijke examen wel tot een goed einde.

STUDEERTIPS WETENSCHAPPEN

Misschien ben jij een van die leerlingen die beweert zeer hard te studeren voor de wetenschappelijke vakken, maar toch niet slaagt. Misschien heb je echt het gevoel dat je de verkeerde studeermethode gebruikt. Dan kan dit document voor jou nuttig zijn …
Denk eerst en vooral goed na. Studeer je werkelijk hard? Je moet  goed beseffen dat je onmogelijk kan slagen voor wetenschappelijke vakken als je niet bereid bent een inspanning te leveren en te studeren. Wetenschappen leuk vinden is niet  voldoende om te slagen, een “wetenschappelijk gevoel” hebben – in zoverre dat bestaat – zal je niet ver brengen. Zonder fundamentele kennis, zonder de nodige basiskennis kun je een wetenschappelijk vraagstuk niet beantwoorden. Je kan bepaalde processen maar begrijpen of tot zinvolle oplossingen komen als je de leerstof grondig kent, niet omdat een antwoord ‘beter klinkt’. Werken en studeren is een eerste vereiste. Ben je niet bereid om tijd en energie te stoppen in studeren, dan ben je gedoemd om te falen. Ben je wel bereid om te werken, dan moet er veel fout lopen om niet te slagen.

Volg de lessen aandachtig en zorg dat je de leerstof begrijpt. Vraag uitleg zodra tijdens of na de les als je bepaalde onderdelen niet snapt. In de vakken fysica en chemie – meer nog dan in biologie – wordt nieuwe leerstof voortgebouwd op voorgaande leerstof. Het is dus zeer belangrijk dat je de basisonderdelen zeer goed instudeert.

Studeer de leerstof grondig in. Heel wat leerlingen hebben echter geen notie van wat studeren is.

  1. Stel het studeren van de leerstof niet uit,  begin op tijd. Hoewel herhalingstoetsen en het examen voldoende ruim op voorhand worden aangekondigd, beginnen heel wat leerlingen slechts de avond/namiddag voor de proef de cursus met het instuderen. Dit is een volslagen verkeerde studiehouding. Wanneer men op problemen botst, is er helemaal geen  tijd meer om vragen te stellen. Als de leerstof wat hoeveelheid of moeilijkheidsgraad verkeerd betreft werd ingeschat, is er  nvoldoende tijd om alles nog tijdig ingestudeerd te krijgen. Herhaling is een zeer belangrijk onderdeel van het leerproces!  Begin je pas op het allerlaatste moment … dan is er geen tijd voor een van de belangrijkste onderdelen van het leerproces!
  2. De studiemethode van veel leerlingen beperkt zich tot het lezen van de cursus en ze stellen zich tevreden als ze  alles wat in hun cursus staat begrijpen. ‘Lezen’ staat echter niet gelijk aan studeren. Het is niet omdat je de leerstof enkele malen hebt gelezen en alles begrijpt, dat je de leerstof kent, dat je je de leerstof eigen hebt gemaakt en ze kan toepassen. Wanneer een kennisvraag wordt gesteld, wordt van je verwacht dat je in eigen woorden de leerstof kan reproduceren. Via inzichts- en toepassingsvragen wordt ook op een indirecte manier naar je kennis/kunnen gepeild, maar om een inzichts- of toepassingsvraag te kunnen beantwoorden, moet je de leerstof ook wel kennen.

Hoe moet je dan wel studeren ? Het is onmogelijk om een duidelijke studiemethode voor te schrijven die garant staat voor succes voor iedereen. Verschillende mensen leren vaak op een verschillende manier. Er zijn wel een aantal richtlijnen die – wanneer  gevolgd – je op de goede weg moeten helpen.

Studeer op een  rustige plaats – mijdt die zaken die je afleiden. Vaak wordt de radio opgezet en staat de volumeknop behoorlijk open. Nochtans wijst onderzoek uit dat de leerprestaties bijna altijd hoger liggen wanneer in een rustige omgeving wordt gestudeerd, ook als die mensen aangeven dat ze beter studeren met de radio.

Vermijd elke vorm van afleiding, dus haal ook alle rommel van je bureau.

Breng structuur aan in je cursus. Maar hiervoor gebruik van kleuren. Kleur alle titels met bijv. een rode markeerstift, subtitels met een groene markeerstift, subsubtitels met een blauwe markeerstift, etc… Onderlijn zaken in de tekst met kleuren (rode, groene, blauwe balpen, potlood) volgens belangrijkheid. Werken met kleuren is een zeer belangrijk aspect tijdens het leerproces. Ons geheugen bestaat uit verschillende onderdelen, en door gebruik te maken van de verschillende onderdelen van je geheugen, kan je de leerprestaties aanzienlijk verhogen. Door gebruik te maken van kleuren, spreek je je visueel geheugen aan.

Schrijf zaken ter verduidelijking in de kantlijn waar nodig. Breng waar mogelijk  verbanden/verwijzingen aan in de cursus. Het moet duidelijk zijn dat je dergelijke zaken niet meer de avond/namiddag voor een belangrijke proef moet doen. Dit moet al op voorhand gebeurd zijn. Als je goed te werk bent gegaan, komt een samenvatting op basis van de gebruikte kleuren nu in de tekst bovendrijven. Je kan – maar dat is absoluut geen noodzakelijkheid – ook een geschreven samenvatting maken.

Als je iets niet begrijpt, ga op zoek naar extra uitleg. Raadpleeg je vrienden, ga op zoek op het internet of raadpleeg je leerkrachten. Eenmaal een antwoord op je vraag, noteer die uitleg in je cursus. Als je bij het studeren opnieuw voor hetzelfde probleem komt te staan, kan je snel even de oplossing nakijken … want je had het netjes genoteerd…

Herhaal de leerstof … een of twee maal iets lezen is absoluut onvoldoende. Toets jezelf en ga na of je alle formules kent of de verschillende leerstofonderdelen in je eigen woorden kunt weergeven. Let op, een formule is goed of niet goed, ‘ongeveer goed’ is niet goed.

Indien er oefeningen bij een leerstofonderdeel horen, maak voldoende oefeningen. Oefeningen leer je niet oplossen door ze een keer te lezen. Hermaak de oefeningen en kijk of je zelf tot dezelfde oplossing komt als in de klas.

Wanneer je de geziene oefeningen begrepen hebt, is het goed om jezelf te testen door ongeziene oefeningen volledig zelf te maken. Schrijf elke oefening volledig uit zoals je dat geleerd hebt. De oplossing staat vaak in het boek. Bij problemen kan je altijd uitleg vragen aan de leerkracht.

Het wordt sterk aangeraden schriftelijk te studeren.