Oud-leerling op bezoek voor 5 en 6HW

In het kader van de lessenreeks gedragswetenschappen rond studie en werk, kwam dinsdag 24/04 een oud-leerlinge van het Atheneum Brakel, Jilka Van den Berghe, praten over het leven na Humane Wetenschappen.

Ze beschreef haar studie-ervaringen:  van secundair naar studies orthopedagogie, en van studies naar het solliciteren en werken bij Bijzondere Jeugdzorg.

De leerlingen konden hun vragen en bezorgdheden kwijt rond studies, solliciteren en later werk. Ook konden ze vragen stellen rond de aanpassingen en studiemethodes die Hogescholen nu vragen. En verder was het beseffen van de vele studiemogelijkheden en het horen van de interesses van medeleerlingen een mooie inspiratie.

Altijd een plezier om een oud- leerlinge over de vloer te krijgen!


Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.